nth
person
×
×

REGISTER

History
history เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2517 ได้ดำเนินกิจการร้านขายผ้าและอาวุธปืน ตั้งอยู่ในตลาดวโรรส อ.เมือง จ. เชียงใหม่ จากนั้นในปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมา ณ อาคารเลขที่ 123/1 ถนน ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ที่ตั้งบริษัทฯ ในปัจจุบัน) และเปิดกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟและรถทัวร์ (ของบริษัท อินทราทัวร์ จำกัด) โดยใช้ชื่อว่า “จรัลธุรกิจ”

ต่อมาได้ขยายกิจการและการบริการเพิ่มขึ้นโดยการติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการลูกค้าในภูมิภาคนี้ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในระยะเริ่มแรก ได้ทำการ STOCK บัตรโดยสารจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นชนิดเขียน ใช้สำหรับการเดินทางภายในประเทศ และใช้ VOUCHER ในการติดต่อออกบัตรโดยสารต่างประเทศที่สายการบินโดยตรง

ต่อมาได้รับความมั่นใจและไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดจนมีลูกค้าใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ทำการโอนกิจการจำหน่ายบัตรโดยสารรถทัวร์ของบริษัท อินทราทัวร์ ออกไป และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลธุรกิจเชียงใหม่ (1991)“ หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกให้บุคคลภายนอกเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกแห่ง ทำให้ห้างฯ มีเฉพาะกิจการการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรับจัดรายการนำเที่ยวเพียงเท่านั้น

เนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้านการตลาดในภูมิภาคนี้ ห้างฯจึงได้ดำเนินการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารกับสายการบินต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ให้บริการระบบสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ABACUS AMADEUS และ GALILEO ที่ให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำรองที่นั่งให้แก่ห้างฯ พร้อมกันนี้ห้างฯได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมการบินระหว่างประเทศ ( INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION – IATA ) ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ได้เข้ามาเปิดตลาดยังกรุงเทพมหานคร ที่อาคารสำนักงาน 5 ชั้น ในซอย สุขุมวิท 11 ( ไชยยศ ) เปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายและออกบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบิน และยังคงใช้ชื่อเดิม คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลธุรกิจเชียงใหม่ (1991) และต่อมาก็ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ สุขุมวิท

ในการดำเนินธุรกิจของห้างฯ เพียงระยะแรกในเขตกรุงเทพมหานคร ก็เป็นที่รู้จักและยอมรับของตัวแทนสายการบินต่างๆ มากมาย ตลอดจนลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงลูกค้าที่มีอยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆ ก็รู้จักและยอมรับเชื่อถือและใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพฯ ทำให้ต้องมีการขยายเขตการให้บริการ โดย ปี พ.ศ. 2544 ห้างฯได้เปิดสาขาขึ้นอีก 1 สาขา ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 24 ถนน พระราม 4 เขต บางรัก หรือสาขา สุรวงศ์ ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ สีลม สุรวงศ์ บางรัก ราชเทวี พญาไท ถนนข้าวสาร ครอบคลุมไปจนถึงฝั่งธนบุรี เพชรเกษม ท่าพระ และหนองแขม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลธุรกิจเชียงใหม่ (1991)” เป็น “ บริษัท จรัลธุรกิจ เชียงใหม่กรุ๊ป (1991) จำกัด“ จากนั้น ในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดสาขา พหลโยธิน เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา ณ สำนักงานอาคาร คชสาร (ตึกช้าง) ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตจุตจักร ไว้คอยให้บริการลูกค้าพื้นที่ จตุจักร ลาดพร้าว บางกะปิ คลอบคลุมไปจนถึงจังหวัดปทุมธานี และ นนทบุรี

ปัจจุบัน บริษัท จรัลธุรกิจ เชียงใหม่กรุ๊ป (1991) จำกัด ถือว่าเป็น Wholesales อันดับต้นของประเทศในธุรกิจจำหน่ายและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินต่างๆ สูงจนได้รับเกียรติบัตรและโล่ห์ จากสายการบินต่างๆ อยู่เรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับของตัวแทนสายการบินต่างๆ และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยอย่างมากมาย